Парти игра за културни свине.

Парти игра за културни свине.

Карти срещу войната

„Карти срещу войната“ и караконджулите застават ясно и твърдо зад каузата на Украйна. Надяваме се да помогнем дори малко за справянето с последствия от войната на Путин.

 

До края на 2023 година всеки месец ще публикуваме на тази страница отчет за дарените суми и благотворителните организации, които са ги получили.

Първото дарение ще бъде направено през април 2023.